دوره های آماده سازی تیم در فصل

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 04:21 ب.ظ

الف ) دوره آماده سازی

* این یک دوره کلیدی و مهم برای ساخت شرایط بدنی بازیکنان و تیم به عنوان یک گروه محسوب می شود.

* این دوره باید بین 4 تا 10 هفته به طول انجامد ( بستگی به سطح توانائی بازیکنان و سطح رقابت ها دارد) و باید عوامل روان شناختی رانیز به حساب آورد. تجربه نشان داده است که نخستین تاثیرات مثبت تمرین بعد از 6 تا 10 هفته آشکار میشود.

* یک دوره آمده سازی که بین 6 تا 8 هفته به طول می انجامد در فوتبال امروزه دنیا معمول و مورد قبول به نظر می رسد.

* این دوره به دو فاز تقسیم می شود.

فاز اول : آماده سازی عمومی که تمرکز روی کار بدنی است. اندازه تمرین در این دوره مورد نظر است . به طور مثل تکرار جلسات تمرینی و مدت آن و حجم تمرینات انجام شده در این بخش موضوعی پایه ای و اساسی است.

فاز دوم : این مرحله پیش از شروع مسابقات است که با در نظر گرفتن وضعیت های ذهنی و تاکتیکی و تکنیکی بازیکنان به گسترش ویژگیهای بدنی ویژه در آن می پردازد.

* این دوره به 3 یا 4 دوره کوچک تر که هر کدام 1 تا 3 هفته به طول می انجامد تقسیم می شود که انها را به عنوان مزوسیکل دوره آماده سازی می شناسند.

ب ) دوره مسابقات

* طول مدت این دوره به برنامه مسابقات بستگی دارد.

* این دوره اغلب بین 8 تا 10 ماه به طول می انجامد.

* این دوره به مدت زمانهایی یک هفته ای به نام میکروسیکل تقسیم میشود.

* دو بخش عمومی و اختصاصی در دوره آماده سازی در نهایت به آماده سازی برای مسابقه ختم می شودو این زمانی است که بازیکنان به بالاترین ظرفیت و قابلیت اجرائی خود می رسند و در صدد هستند آن را برای مدتی طولانی حفظ کنند.

* در این دوره بازیکنان به فعالیتهای رقابتی که در انها ایجاد شده است نیاز دارند و آنها برای رویایی با بالترین حد اضطراب و فشارهای مسابقات آماده می شوند.

* برای اطمینان از ارزیابی و کنترل صحیح تمرینات می توان در این دوره چندین میکروسیکل را به مزوسیکل های رقابتی 3 تا 4 هفته ای تقسیم کرد. در فوتبال امروز به واسطه تعدد مسابقات مسئولیت سنگینی بر دوش بازیکنان قرار دارد و این مطلب نیاز به برنامه ریزی برای ایجاد بازگشت به حالت اولیه دارد و باز سازی بدن به ویژه برای بازیکنان جوان اهمیت زیادی دارد.

* هنگامی که بازیکنان در حالت رشد و پیشرفت هستند باید میکروسیکل های آموزشی همیشه در برنامه های آنها گنجانده شود.

ج ) دوره انتقال

* این دوره زمانی است که سطح کارکرد و توانئی اجرایی بازیکنان پس از پایان مسابقات پایین رفته و بازیکنان باید به بازسازی جسمی و روحی که ناشی از فشارها و انجام مسابقات است بپردازند.

* این دوره بین 4 تا 8 هفته به طول می انجامد ( بسته به فشار مسابقات دارد) این فاز پس از یک دوره فعالیت رقابتی گرد آوری و برنامه ریزی می ومیشوداما به خاطر داشته باشید که 2 تا 3 هفته استراحت کامل کافی است تا باعث شود کارکرد استقامت عمومی 20 تا 25 درصد و بیشترین اکسیژن مصرفی 4 تا 6 درصد افت کند و سبب کاهش و پائین آمدن قدرت عمومی و کیفیت های هماهنگی ذهنی ـ بدنی شود. پس امکان ترتیب دادن برنامه ای که به بازیکنان اجازه دهد سطح آمادگیشان با فعالیت های بدنی پیشرفته حفظ شود وجود دارد.

* فاز 1 بین 7 تا 14 روز طول می کشد. پس از چند روز وقفه کامل استراحت فعال و بازسازی با انجام ورزش ها و فعالیتهای دیگر مانند گردشی و تفریحی , دوچرخه سواری , شنا ؛ تنیس و...

* فاز دو بین 10 تا 20 روز به طول می انجامد.

برنامه ای فردی و ویژه که در آن استقامت ؛ انعطاف و قدرت عضلانی مورد توجه قرار گرفته شده باشد.

* 3 تا 4 جلسه در هفته ؛ 45 تا 60 دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد نیازهای این فاز تمرین را برآورده می کند.

این بخش و فاز تمرینی برای آن دسته از بازیکنانی که به دلیل آسیب دیدگی , مدتی طولانی بیرون بوده اند یا با کمبود تمرین در طول دوره مسابقه درگیر بوده اند در بازگشت به سطح کارکردی ایشان کمک می کند.

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر