نتیجه مسابقات لیگ برتر

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: دوشنبه 20 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 04:02 ب.ظ

                           نتیجه مسابقات فوتبال لیگ برتر شهر زیراب

نام تیمهانتیجه مسابقه تاریخ مسابقهساعت بازیناظر مسابقهداوران بازی
امید کنیجکلاه-محمدطاها۱-۱۱۳۹۰/۳/۳۰۱۷:۳۰ایرج جعفر زاده شیرپور-مرادی-نقیپور-غضنفری
اتو جوان-وحددمعدن۰-۰۱۳۹۰/۳/۳۱۱۷:۳۰فرهاد امیریمرادی-غضنفری-شورزندی-فقانی
جوانان سنگنیشت-البرز خواجکلاه۲-۱۱۳۹۰/۴/۱۱۷:۳۰مهدی امیرینقیپور -غضنفری -مرادی-فقانی
متحد لولاک-جوانان کچید۳-۴۱۳۹۰/۴/۳۱۷:۳۰ابراهیم زمانیغضنفری-مرادی-شورزندی-فقانی
شهدای سرخکلاه-امیدکنیجکلاه۲-۰۱۳۹۰/۴/۴۱۷:۳۰باب لله حسنیمرادی-شورزندی-نقیپور-غضنفری
شهید رحمتی-وحدد معدن۲-۲۱۳۹۰/۴/۶۱۷:۳۰اکبر امیریکریمی-مرادی-غضنفری-فقانی
محمدطاها-البرز خواجکلاه۰-۰۱۳۹۰/۴/۸۱۷:۳۰محمد زمانیغضنفری-شورزندی-مرادی-فقانی
اتو جوان -جوانان کچید۰-۰۱۳۹۰/۴/۱۰۱۷:۳۰مهدی محمودینقیپور-غضنفری-مرادی-شورزندی
جوانان سنگنیشت-شهدای سرخکلاه۴-۰۱۳۹۰/۴/۱۲۱۷:۳۰سعید رضاییغضنفری-مرادی-شورزندی-فقان
متحد لولاک-وحدد معدن ۱-۱۱۳۹۰/۴/۱۴۱۷:۳۰سلطان قلیپورمرادی-غضنفری-شورزندی-فقانی
امید کنیج کلاه-البرز خواجکلاه۰-۲۱۳۹۰/۴/۱۶۱۷:۳۰حمید امیریکریمی-مرادی-غضنفری-فقانی
شهید رحمتی-اتو جوان۱-۲۱۳۹۰/۴/۱۸۱۷:۳۰عارف باباگلینقیپور-غضنفری-مرادی-شورزندی


موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر