ظایف مربی در تیم

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: چهارشنبه 25 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:08 ب.ظ

سبک مدیریت

ـ هماهنگی اهدافی که دارای رابطه ای منطقی هستند

ـ اطرافیان خویش را از بهترین نفرات انتخاب کند ( بازیکن و گروه مربیگری )

ـ بداند که چگونه عقیده هایش را در میان بگذارد

ـ به اندازه کافی تمرین دهد و مربیگری کند

ـ توانائی رهبری گروه در هر شرایطی را داشته باشد

ـ گرفتن تصمیمات مشخص و سالم

ـ تنبیهات و جرایم در نظر گرفته شده او هدفی نصحیت گرایانه داشته باشد

کیفیت ها و مهارتها

ـ باهوش ـ جوانمرد ـ سازمانده خوب ـ اجرا کننده خوب ـ توانادر ایجاد ارتباط و شنونده ـ توانان در ایجاد جو و محیطی مناسب در تیم ـ توانائی در کار کردن با دیگران و به صورت گروهی ـ توانائی و قابلیت در برخورد با زد و خوردها و درگیری ها ـ توانائی در ایجاد رابطه ای که دیگران به او علاقه مند شده و به او احترام بگذارندـ شناخت روشهای بازی و تاکتیک هائی برای هماهنگی با آن ـ داشتن دانش و اصول و مبانی اولیه از آناتومی ، وظایف اعضا بدن ـ روانشناسی ـو..

شخصیتی

تسلط کامل بر فوتبال ـ توانائی در به اجرا در آوردن اهداف به طورت فردی و با تیم ـ دیدگاه مثبت ـ به صورت ذاتی رهبر بودن ـ طبعتی پرسشگر و علاقه مند به گفتگو ـ خوب خودش را کنترل کرده و قادر به رویائی و مبارزه با فشار باشدـ برنامه ریز خوب ـ دارای شخصیتی گرم و قابل احترام ـ امین و دمکرات ـ با استقامت و دارای پشتکار ـ با تحرک و قاطع ـ دارای حس شوخ طبعی ـ صادق و وظیفه شناس ، محترم ، با گذشت و در عین حال صریح ـ از عقاید خود دفاع کند ـ سالم دارای ارتباط منطقی .

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر