هزینه و در امد لیگ فوتبال دسته دوم شهر زیراب

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:29 ب.ظ

تعداد تیمهالیگمبلغ ورودیتعداد بازیمبلغ در امدهزینه ها
۱۰دسته دوم۵۰۰/۰۰۰۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰


                               هزینه و درآمد لیگ فوتسال شهر زیراب

تعداد تیمهالیگمبلغ ورودیتعداد بازیمبلغ در امدهزینه ها
۱۰فوتسال۳۰۰/۰۰۰۲۸۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰


                                 هزینه و در آمد لیگ فوتبال دسته اول

تعداد تیمهالیگمبلغ ورودیتعداد بازیمبلغ در امدهزینه ها
۱۰دسته اول۵۰۰/۰۰۰۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر