تصویرسازی درذهن وتاثیر آن درفوتبال

ارسال شده توسط:فرید در تاریخ: دوشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 08:29 ب.ظ

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 

تصویرسازی فرآیندی است که شامل بر توانایی دیدن، شنیدن و احساس‌کردن فعالیت‌ها در پرده‌ی ذهنی می‌شود. در روند این کار، فعالیت‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف ویژه‌ای اجرا می‌شوند. تصویرسازی اندیشیدنی است که تنها به واژه‌ها بسنده نمی‌کند، بلکه تصاویر و احساسات را نیز در بر می‌گیرد.

تصویرسازی مهارتی است که همانند دیگر مهارت‌ها باید آموخته شود و پیوسته و منظم تمرین شود تا به صورت مهارتی مؤثر درآید. در غیر این صورت رؤیا باقی خواهدماند.

تعریف تصویرسازی : استفاده از همه‌ی حواس برای ساخت یا بازساخت یک تجربه در ذهن.

این تعریف، سه نکته‌ی مهم و بنیادین را در خود دارد:

1ـ تصویرسازی، ساخت یا بازساخت تجربه: می‌توانیم به کمک تصویرسازی رویدادها و تجربیات گذشته‌مان را دوباره در ذهن ایجاد یا بازسازی کنیم.

2ـ تصویرسازی تجربه‌ای چندحسی است: واقعی سازی کردن تصورسازی به این معنا که تصویرسازی باید همه‌ی حواس را درگیر کند. (دیدن، شنیدن، احساس کردن)

3ـ تصویرسازی بدون محرک‌های بیرونی: تصویرسازی تجربه‌ای چندحسی است که بدون اشارات محیطی در ذهن اتفاق می‌افتد. مهارت‌ها و تاکتیک‌ها بدون استرس‌های محیط واقعی تمرین می‌شود.

تنها اطلاع داشتن از تصویرسازی، تمرین ذهنی یا مرور ذهنی برای بهبود عملکرد کافی نیست؛ بلکه زمانی می‌توانید از مزایای آن سود جویید که پیوسته و منظم تمرین کنید. زمانی که به یک حرکت می‌اندیشید، سیستم اعصاب مرکزی ایمپالس‌های همراه شده با آن حرکت را به سوی عضلات می‌فرستد. چه‌بسا وقتی حرکتی جدید یا تاکتیک پیچیده‌تری اجرا می‌شود، در ابتدا برای بازیکن مشکل است. اما وقتی به خانه می‌رود و شب به آن فکر می‌کند، فردا بر سر تمرین می‌آید در می‌یابد که قادر به انجام یا اجرای تاکتیک مورد نظر است.

هرچه تصاویر با جزئیات بیشتر و ویژه‌تری تصور شود، تأثیر آن هم ویژه‌تر می‌شود. در واقع هرچه به شرایط واقعی نزدیک‌تر شوید و بتوان همه‌ی حواس را فعالانه درگیر کرد، الگوهای عصبی فعال می‌شود. این الگوها منجر به ایجاد پاسخ جسمی می‌شوند که تصویر ذهنی آن را هدایت می‌کند.

کاربردهای تصویرسازی در 4 گروه اصلی دسته بندی می شوند:

1ـ بهبود مهارت‌های جسمانی: یادگیری مهارت‌های ورزشی ـ تمرین مهارت‌های ورزشی ـ حل مشکلات تکنیکی

2ـ بهبود مهارت‌های ادراکی : یادگیری تاکتیک‌ها ـ تمرین تاکتیک‌ها ـ حل مشکلات تاکتیکی

3ـ مسابقه و عملکرد : پیش از رخداد برای آشنایی با وجوه مسابقه ـ گرم کردن روانی

4ـ بهبود مهارت‌های ذهنی : کنترل سطوح انگیختگی ـ کنترل اضطراب ـ هدف‌گزینی ـ اعتمادبه‌نفس ـ تمرکز ـ تمرکز دوباره ـ افزایش خودآگاهی ـ کنترل پاسخ‌های فیزیولوژیک ـ مهارت‌های بین‌فردی ـ بهبودی پس از آسیب‌دیدگی

 

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر